Governors in Indian States -May 2010

State                                   Governor

Andhra Pradesh        Shri E.S Lakshmi Narasimhan

Arunachal Pradesh  General (Rtd.) J.J. Singh

Assam                Shri Janaki Ballav Pattanaik

Bihar                Shri Devanand Konwar

Chhattisgarh          Shri Shekhar Dutt

Goa                Dr. Shivinder Singh Sidhu

Gujarat        Dr. Kamla Beniwal

Haryana        Shri Jagannath Pahadia

Himachal Pradesh   Smt. Urmila Singh

Jammu and Kashmir  Shri N. N. Vohra

Jharkhand        Shri M.O.H Farook

Karnataka        Shri H.R. Bhardwaj

Kerala                Shri R.S. Gavai

Madhya Pradesh        Shri Rameshwar Thakur

Maharashtra        Shri K. Shankarnarayan

Manipur        Shri Gurbachan Jagat

Meghalaya        Shri Ranjit Shekhar Mooshahary

Mizoram        Lt. Gen. (Retd.) M.M. Lakhera, PVSM,AVSM,VSM

Nagaland        Shri. Nikhil Kumar

Orissa                Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare

Punjab                Shri Shivraj Patil

Rajasthan        Shri Shivraj Patil, Governor of Punjab (Additional Charge)

Sikkim                Shri Balmiki Prasad Singh

Tamil Nadu        Shri Surjit Singh Barnala

Tripura        Shri Dnyandeo Yashwantrao Patil

Uttar Pradesh        Shri B.L. Joshi

Uttarakhand        Smt. Margaret Alva

West Bengal        Shri M.K. Narayanan

Author: gktoday

1 thought on “Governors in Indian States -May 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published.