Organisations and its Founders

Theolical soceity  -Madem Blavesky,Kernal Aulkot

Brahma samajam (1928) – Raja Ram Mohan Roy

Arya samajam -Swami Dayandasarswati

Prartana samjam (1867)-Atmaram pandurang
Servants of India soceity (1905)-Gopalakrishna Gokhale
Sarvodaya Soceity  -Jayaprakash narayan
Bhudana Prastan -Vinobabhave
Chipko Mobement -sunderlal bahuguna

Self Respect Movement (1925) – E V Ramaswamy Naiker
Bharatiya Vidya bhavan -Munshi
Vanamahotsav -K M Munshi

Anusheelen Samathi – P.Mithra
Gader Party – Lala Hardayal
Red Shirts – Khan Abdul Gapher Khan
Aligad Movement -Sir Sayed Ahammed Khan
Ahamediya movement – Mirza Gulam Ahammed
Home rule -Ane Basent,Balagangadara Tilek

Author: gktoday

Leave a Reply

Your email address will not be published.